Bijeenkomsten 2022

Woensdag 2022-08-31 19:32 … 22:22

git over ssh.

("workshop") Een Linux server die SSH service heeft kan als git server gebruikt worden.

Geert Stappers brengt een oefenserver mee, breng zelf een computer mee die ssh en git software heeft. Heb ook een SSH-key-pair (ssh-keygen -t ed25519 ) aangemaakt.

Mailinglist info via contact pagina

Bovenstaande LOSC afdelingsbijeenkomsten zijn gepland op vaste dagen:

De vierde donderdag van de even maanden Als dit niet lukt (Sluiting zaal vanwege b.v. vakantie / kerstmis) is de eerste optie om de bijeenkomst een week te vervroegen.

Resterende Data 2022

  • 2022-08-31 i.v.m. vakantie Vlieren afwijking "vierde donderdag v/d maand"

  • 2022-10-27

  • 2022-12-22

Locatie: "De Vlieren"

De bijdrage voor de zaalhuur is 4 euro.

Archief

Van enkele bijeenkomsten is er naslag materiaal.

Slides

Als 'beamer' zijn 'slides' een mogelijkheid. Zie slides index

Netwerk configuratie

Op bijeenkomst zal een TCP/IP netwerk zijn. Je kunt daar op aan sluiten.