Bijeenkomsten archief

April 2023

De reguliere vierde donderdag was in overlap met Koningsdag.

Een week eerder, donderdag 20 april, was er aan Belcrumhaven een maker meetup in het kader van https://kaalstaart.nl

Februari 2023

Niet bekend of die er was

December 2022

Was er wel

Oktober 2022

Networkbooting.

M.b.v. proxyDHCP, dus zonder aanpassing van bestaande DHCP server.

Augustus 2022

Git over SSH.

Juni 2022

Open avond.

April 2022

Wat meer ruchtbaarheid aangegeven. Zo hebben we geleerd dat plaatsing op https://bredavandaag.nl ook plaatsing in de gedrukte versie betekend. (die bij wat supermarkten te verkrijgen is)

Februari 2022

CardDAV server inrichten.

Oktober en December 2021

Mocht niet, want COVID19-maatregelen.

August 2021

We waren in de Vlieren.

Een van de dingen die voorbij kwam was "nos.nl". Dat reclame spotjes wel te zien waren, maar journaal niet. Het vreemde verschil, het verschil wat er niet zou moeten zijn, maakt het mogelijk voor hun die wel NOS-Journaal kunnen zien, dat ze door het verschil reclame kunnen wegfilteren.

Dan weet je weer waarom je naar bijeenkomsten gaat: met meerdere mensen krijg je meerdere visies op het geheel.

Juni 2021

Online. Voornaamste conclusie: Laten we de bijeenkomst van Augustus weer in de Vlieren houden.

Wel bijeenkomsten, geen verslag

Voordat dat COVID19 toesloeg waren er wel bijeenkomsten. Dankzij het algorimte van vierde donderdag even maand. Verslagjes zijn er niet gemaakt. Wat er aan exprimenten met Jitsi en Mumble was, is dus niet bekend.

Oktober 2018

o.a. gerbil.

Augustus 2018

Juni 2018

Geert heeft in zijn mailbox wat informatie over de Juni bijeenkomst liggen.

April 2018

Wacht op input. Mag als gewone tekst naar de mailinglist. Mag ook als patch.

Vooraf was op de mailinglist Linageos microG

Februari 2018

Hier mag jij wat schrijven.

December 2017

Is het je al opgevallen dat deze website reclame vrij is?

Oktober 2017

platformio open source ecosystem for IoT development

wget -m  http://laptop.lan/dir/ec/tory

Om een mirror te maken.

Augustus 2017

Sigrok en pulseview als Logic Analyzer

Juni 2017

'sftp' heb je al als je 'ssh' hebt. 'ftp' verstuurt clear text wachtwoorden. In webbrowsers heb je 'ftp://user@host.domain.tld/path/'. Benieuwd hoelang het duurt voordat webbrowsers 'sftp://user@host.domain.tld/path/' ondersteunen. Kun je een sftp user isoleren?

Match User testuser
    ChrootDirectory /home/testuser
    ForceCommand internal-sftp

Ja dus.

Serial cables. Verbind TxD en RxD met elkaar ter test. Op RS232 connectoren is dat pin 2 en 3. Ja, twee en drie zowel op 25-polig als 9-polig, geslacht maakt ook niet uit.

Hoe twee versies van 1 software packet te testen.

Februari en april 2017

Ja.

En december 2016 was er ook een bijeenkomst.

Die van februari had 'ip', de vervanger van ifconfig, route en arp als onderwerp.

Donderdag 27 oktober

Er was een lezing over Owncloud / Nextcloud. Als "beamer" fungeerde een grote flat screen monitor.

Wat er nog meer voorbij kwam: * 'radvd' * fotobewerkingssoftware 'lightroom' * digitale fotocamera bestandsformaat "raw", is eigenlijk sensor data

Donderdag 25 augustus

O.C. De Vlieren was dicht i.v.m. vakantie. Een andere lokatie was niet tijdig gevonden. De bijeenkomst is er niet geweest.

Wat er wel is geweest, was Debian’s verjaardag. Dinsdag 16 Augustus in de Beyerd.

juni 2016

Wat punten * Owncloud heeft een "fork" die nextcloud heet * Bij de Vlieren voor Internet toegang eerst een "portal page" * Voor USB tethering debugging uitzetten * Electron is waarschijnlijk te groot de augustus 2016 (Vlieren vakantie) waar wel, staat nog open

Ze zijn er wel geweest

Het voordeel van schema "vierde donderdag van even maand" heeft er voor gezorgd dat de bijeenkomst wel zijn geweest.

Donderdag 27 augustus

Die bijeenkomst is er wel geweest, maar in oktober waren er geen herinnering die hier hadden kunnen staan.

Donderdag 25 juni 2015

Er was een 3D-scanner ( http://www.bq.com/gb/support/ciclop ) en https://mitmproxy.org/ werd voor het eerst uitgeprobeerd.

Donderdag 23 april 2015

Zo heel veel mensen waren er niet om over HTML-editor http://bluegriffon.org/ ervaringen uit te wisselen.

Een vraag over git init was aanleiding om verder met het source code managementsystem bezig te zijn. Mocht je verder git oefenmateriaal willen, dan is er onder andere Site onderhoud.

Donderdag 26 februari 2015

VoIP. Een Asterisk was als SIP server only ingericht. Programma linphone was zo in te stellen dat onderling bellen mogelijk was. Bij programma ekiga kon geen "register password" ingesteld worden, wel was de ekiga belpoging zichtbaar in de logging van Asterisk.

Er was ook een raspberry pi 2 die zich zonder keyboard anders gedroeg dan thuis met keyboard. Zo was op de bijeenkomst een ssh login niet mogelijk, terwijl dat thuis wel werkte.

Donderdag 18 december 2014

Privacy. Link naar de lezing http://home.planet.nl/~jespe006/digipriv/index.html Highlights van de lezing http://owncloud.org en http://retroshare.sourceforge.net/ De eerste, ownCloud, is geschreven in PHP, de andere, retroshare, in C.

Donderdag 23 oktober

In de Vlieren hadden we een eigen zaal.

Donderdag 28 augustus

Veel ruimte voor hoe zit dat eigenlijk?

Technische trefwoorden: $PATH Wordpress disklabels

Donderdag 26 juni 2014

In de Vlieren hadden we een eigen zaal. Geen stamtafel bijeenkomst, wel zonder hoofdonderwerp.

Onderwerpen die zo al voorbij kwamen. Adreanline. Het programma taskset, retrieve or set a process’s CPU affinity. Useragent: Backups. Een backup van deze website git clone http://losc.nl/Breda/loscweb. Daar een incremental backup van maken cd loscweb ; git pull. Co lo Clue http://coloclue.net

Donderdag 24 april 2014

Nu kunnen we zelf snel en makkelijk een presentatie in elkaar zetten met asciidoc slidy. We hebben met deze mogelijkheid kennis gemaakt.

Het was goed dat we een zaalresevering hadden. Het zaaltje waar we zouden zitten, was al in gebruik. Zo zaten we in de kamers drie en vier van de Vlieren, want de scheidingswand tussen 3 & 4 was weg. :-)

Een deel van de avond ging weer verloren aan de opbouw het netwerk. Dat "vaste onderdeel" zou zo kort mogelijk moeten zijn. Het bizare was deze keer dat HTTP verkeer naar buiten niet mogelijk was, terwijl men wel bij HTTPS sites kon, zelfs SSH naar huis ging.

Waar het een leuke avond was, was het financieel ook goed.

Donderdag 27 februari 2014

Goed vooronderzoek leerde dat een stamtafel bijeenkomst zou niet kunnen zo daags voor carnaval, want De Vlieren moest opgetuigd worden. Vandaar dat we een zaaltje gehuurd hadden. Na afloop hebben we zaal- reserveringen voor de rest van 2014 gemaakt.

In de verhalen kwamen vele leermomenten voorbij.

Er was een wisseling van kasbeheerder.

Donderdag 19 december 2013

Derde donderdag van de even maand december, want vierde donderdag van die maand zou tweede kerstdag zijn.

De 'muziekkamer' was voor ons. Financieel hebben we quitte gespeeld.

Het duurde even voordat de nieuw aanwezige laptops bekend waren bij DHCP & DNS server. (verzoek: vooraf aan de bijeenkomst, hostname en MAC-adres doorgeven)

Daarna nog het 'Reverse Acces Point' operationeel gemaakt.

Cryptografie m.b.t. GNU Privacy Guard kwam nog eventjes ter sprake.

Donderdag 24 october 2013

Een stamtafel bijeenkomst.

Techniek en maatschappij werden besproken.

Ook was er hardware als een RFID reader en ook een Beagle Bone Black.

Donderdag 22 augustus 2013

Bouwen met goed gereedschap

Git is een belangrijk Version Control System gebruikt door software ontwikkelaars die samen aan een project werken.

De lezing van deze avond over git ging over git commit, git checkout en git branch. Het zelf werken met git bleek vragen op te roepen. Waarom is een branch niet te pushen? Enfin… niet zomaar iets doen, want naast git is communicatie noodzakelijk.

De kernwoorden van de lezing werden weergegeven in MagicPoint.

We hadden een zaal gehuurd. Saldo is plus vier euro, die 4E zijn nu bij Geert. En zouden bij de rest van het saldo moeten.

De laptop als reverse access point werkte niet echt stabiel. En was lastig op te starten.

Ander leerpunt was dat de lezing te lang was. Er was te weining tijd voor informele gesprekken.

Donderdag 25 april 2013

Last minute toch een eigen ruimte kunnen huren. Het werd de muziekkamer waarvan niet te zien / te merken was waarom het muziekkamer heet. WIFI sleutel niet bekend / niet gevraagd.

Ervaring uitwisselen over git en veldbus RS-485. Het stoeien met git, git merge en git rebase om precies te zijn, was naar aanleiding van een patch op project https://couchpota.to/

Arduino demo met stappenmotor.

Donderdag 28 februari 2013

Voordeel van het uitvoeren van fsck na afsluiten linux. Arduino demo: Regelen van verkeerslichten. In De Vlieren heeft wel Internettoegang, het WIFI heeft een sleutel nodig. Het was de eerste stamtafel bijeenkomst.

Donderdag 20 december 2012

Een niet vierde donderdag van even maand, Vlieren was dicht tussen kerst en nieuwjaar.

Donderdag 25 oktober 2012

Demo van een mini AVR controller met ethernet. De LED werd via een webpagina geschakeld en ook werd de status van de LED weergegeven.

Donderdag 31 mei 2012

Netwerkonderhoud: Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD) en Proxy auto-config (PAC). Er vanuit gaande dat de de proxy meteen door elke node gevonden kon worden kwam bijna uit.

Donderdag 26 April 2012

Vandaag gaat het over Eclipse, "installeren" door uitpakken en runnen!

Donderdag 25 augustus 2011

Organisatie model chaos werkte opnieuw prima. Geen centrale Internet toegang. En het eigen Internet eiland kwam er pas toen een nieuwe wifi router gehaald werd.

Voor het eerst met gobby als white board c.q. beamer gedraaid.

Een meegebracht programmatje kreeg ter plekke een verbetering, in zo verre als er voor gobby een ter plekke bestaat.

Er kwam even voorbij dat het precies twintig jaar geleden een finse student een aankondiging deed van een kernel voor GNU.

Donderdag 28 april 2011

Loscweb op centrale plaats, naslag http://losc.nl/Breda/updatecprepos.html

Donderdag 23 augustus 2007

e-mail en greylisting en sender verification en zo

Spreker is Joost van Baal. Lees als voorbereiding a.u.b. de PDF op http://non-gnu.uvt.nl/pub/uvt-unix-doc/email-uvt/