Bouw website op server

Deze pagina vertelt wat meer over wat er op de server gebeurd.

Waar een mens wel een code review kan doen, kunnen de scripts op de server dat niet. Vandaar dat er op server data only en executable bestand special behandelt worden. Dat is om te voorkomen dat de server overgenomen wordt door stoute aanpassingen.

loscweb_lc

De repositry staat op de server op de zogenoemde centrale plaats ofwel cp. Op de losc server draaien een aantal cron-jobs.

De eerste job, script commitwatch, copieert elke 2 minuten de inhoud van de centrale plaats naar een directory loscweb_lc. Dit staat voor locale copy. Hiermee staan dus elke 2 minuten alle wijzigingen in deze directory. Dit zijn dus alle bestanden die gebruikt worden bij het opbouwen van de webpagina’s. Ook wordt een vlag gezet, als er wijzigingen zijn geconstateerd tov de vorige versie.

loscweb

De andere job die elke 20 minuten loopt, doet de volgende dingen:

  • Kijkt of de vlag er staat; staat deze niet, dan hoeft er niets gedaan te worden. staat deze wel, dan worden de volgende acties uitgevoerd:

  • vlag weghalen

  • txt en stylesheets copieren vanaf loscweb_lc naar loscweb

  • (configfiles worden niet gecopieerd)

  • bouwen website.

Door dit mechanisme, is het voor iedereen mogelijk een update op de website te plaatsen. En is bovendien deze update binnen 20 minuten beschikbaar voor iedereen.

Wijzigingen in configuratie moeten door een beheerder van de website, op de website uitgevoerd worden. Zijn de wijzigingen in configuratie akkoord, dan worden ook de configuratie-bestanden/executables gecopieerd (git pull) naar de loscweb.

Dit laatste proces zou eventueel nog geautomatiseerd kunnen worden door het gebruik van het programma gerrit. Na goedkeuring door een aantal personen worden dan de bijvoorbeeld de bestanden doorgezet.